• หัวข้อเรื่อง
  • (ทดสอบระบบ) สอบถามและแจ้งปัญหา
  • รายละเอียด
  • กำหนดการกิจกรรม
   สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ครั้งที่ 1 /2558
   ณ ห้องจอมขวัญ โรงเเรมขวัญเรือน ปาร์ค จ.นครราชสีมา
  • ผู้ส่ง / เลขสมาชิก
  • แอดมิน เว็บสภาสถาปนิก /
  • วันที่ร้องเรียน
  • 19 ก.ค. 2558 - 20:40

  • รายละเอียดคำตอบ
  • วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.
  • วันที่ตอบ
  • 19 ก.ค. 2558 - 20:52