วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 การเนรมิตพลิกโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม
.
04 มิ.ย. 2564
.
21 พ.ค. 2564
.
21 พ.ค. 2564
.
03 พ.ค. 2564
BIM Adoption in Architecture
05 มี.ค. 2564
A to B : from Architecture to BIM วิถีสถาปัตยกรรมสู่ยุคดิจิทัล 19 มีนาคม 2564

VIEW MORE