สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

เอกสารเกี่ยวกับ พวต.


 1. ประกาศเกี่ยวกับ พวต.

   • 22.09.2020

    ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์ของขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต. พ.ศ. ๒๕๖๓

    PDF


 2. ผู้จัดกิจกรรม พวต.

   • 27.06.2017

    คำขอเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต.

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    คำขออนุมัติกิจกรรม

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    รายการกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    รายละเอียดกิจกรรม

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    รายงานการออกใบรับรองหน่วย พวต.

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    ตัวอย่างใบรับรองหน่วย พวต.

    PDF

   • 27.06.2017

    ตัวอย่างใบรับรองหน่วย พวต. แบบวุฒิบัตร

    PDF

 3. ผู้ประกอบวิชาชีพ

   • 27.06.2017

    รายงานสรุปหน่วย พวต.

    PDF

   • 27.06.2017

    คำร้องขอเทียบหน่วย พวต.

    PDF | WORD

   • 27.06.2017

    คำร้องขอเทียบหน่วย พวต. แบบที่

    PDF | WORD