Home

  • 17.08.61 มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับพลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ที่ได้รับตำเเหน่งนายกสภาสถาปนิก


  • ดูรายละเอียด
  • 14.08.61 ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกด้วยนายอดุลย์ เหรัญญะ กรรมการสภาสถาปนิกที่ได้รับตำแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกจากการเลือกตั้งขอลาออกจากกรรมการสภาสถาปนิก คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้มีมติครั้งที่ 3/2561แต่งตั้ง นายประกิต พนานุรัตน์ เป็นกรรมการสภาสถาปนิกแทน


  • ดูรายละเอียด
  • 16.08.61 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สำหรับผู้สอบแก้ตัว ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


  • ดูรายละเอียด
  • 16.08.61 รายชื่อเข้าห้องสอบ รหัสวิชา11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ


  • ดูรายละเอียด
  • 16.08.61 รายชื่อเข้าห้องสอบ รหัสวิชา 12 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก