Home

 • 27.09.59 ประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบปี 59 และคู่มือวิธีการสมัครสอบปี 2559


 • ดูรายละเอียด
 • 14.10.59 ประกาศสภาสถาปนิก

  เรื่อง จ้างเหมาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์องค์กรและการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ภายในสภาสถาปนิก โดยวิธีพิเศษ


 • ดูรายละเอียด
 • 13.10.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ฯระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี2559 (เพิ่มเติม )


 • ดูรายละเอียด
 • 07.10.59 แถลงการณ์สภาสถาปนิก เรื่องศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ


 • ดูรายละเอียด
 • 27.09.59 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอ ข้อเสนอทางเทคนิค ระบบสารสนเทศสภาสถาปนิก ( ระยะที่ 1)


 • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net