สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
13/01/2020 VIP AVY architect or interior รายละเอียด
09/01/2020 บริษัท เดอะอีสท์ ดีไซน์ จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
09/01/2020 Dersyn Studio Co.,Ltd. Project coordinator (architect+interior) รายละเอียด
07/01/2020 Fractal Architecture & Design Architect รายละเอียด
06/01/2020 VARY DESIGN ฺBKK สถาปนิกออกแบบ รายละเอียด
06/01/2020 VARY DESIGN ฺBKK สถาปนิก รายละเอียด
03/01/2020 บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส รายละเอียด
03/01/2020 studio fine art Interior Designer รายละเอียด
21/12/2019 Fractal Architecture & Design Project architect รายละเอียด
02/01/2020 KASA Development Co.,Ltd. Junior Architect (Based in Bangkok) รายละเอียด
02/01/2020 KASA Development Junior Architect (Based in Samui)) รายละเอียด
19/12/2019 Dersyn Studio Co.,Ltd. Design Architect รายละเอียด
19/12/2019 DOUBLE SPACE DESIGN c.,ltd Architect รายละเอียด
17/12/2019 บจก. การันตีสุดโปรด สถาปนิก รายละเอียด
17/12/2019 บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด รับสมัครสถาปนิก ผู้ช่วยสถาปนิก ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก สถาปนิกผังเมืองชุมชน รายละเอียด
17/12/2019 บริษัท แอล65แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด สถาปนิก 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
17/12/2019 บริษัท แอล65แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด สถาปนิก 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
06/12/2019 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักออกแบบพนักงานชั่วคราว รายละเอียด
25/11/2019 บจก. โอเอ็นจี กรุ๊ป Architect รายละเอียด
25/11/2019 P-SPACE CO.,LTD สถาปนิก 1 ตำแหน่ง - ภูมิสถาปนิก 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
25/11/2019 DOUBLE SPACE DESIGN c.,ltd Architect รายละเอียด
25/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
21/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
20/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บริษัท ลักษ์ อาร์คิเทค จำกั สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บจก. โอเอ็นจี กรุ๊ป Architect รายละเอียด
19/11/2019 designqua Junior Architect รายละเอียด
18/11/2019 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
19/11/2019 บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สถาปนิก รายละเอียด
24/08/2019 G.PLAN DESIGN LIMITED 063-289-5645 Interior Designer 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) Sr.Architect /Architect / Jr. Architect (Urgent) รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) ่Sr. รายละเอียด
22/05/2019 บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถาปนิก 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
04/04/2019 j i j i สถาปนิก รายละเอียด
16/02/2019 CONZENTECH DESIGN ๋Junior Architect or Interior รายละเอียด
28/01/2019 PARAMOUNT CONZENTECH Draft Architect รายละเอียด