สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 28/05/2021


รายละเอียด

ต้องการสถาปนิกหลายตำแหน่ง ออกไปรับบรีฟลูกค้ากับผู้บริหาร มีทั้งงาน Interior แลพ Exterior เงินเดือน 19,000-30,000


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 28/05/2021 to 30/06/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไลก้า บิลด์ดิ้ง


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทไลก้า บิลด์ดิ้ง เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง