สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect - Junior

วันที่ 28/11/2023


รายละเอียด

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3 ปี 4. มีทักษะด้านการจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 5. ความสามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Sketchup, PhotoShop และ MS Office ได้ดี และ BIM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีความรู้ ประสบการณ์ และสนใจ ในการออกแบบงานด้านโรงแรม รีสอร์ท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการเขียน ฟัง และพูด 8. พร้อมเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ ทันสมัย และมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 28/11/2023 to 20/12/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เฟบรัวร์ อิมเมจ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

สถานที่ปฏิบัติงาน - เลขที่ 136/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (ติดกับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี) สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติผลงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : info@februar.co.th