สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง BIM Architect

วันที่ 27/11/2023


รายละเอียด

· Research project location, local variables analysis and elements of inspiration. · Create main Concept and Design Development of the architecture or masterplan. · Coordinate with clients, rest of consultants and technical teams. · Manage project timeline, deliverables, and resources. · Constant contact with product suppliers, materials, furniture, and equipment for latest information. · Develop projects with international design standards for delivery of high-quality buildings. · Elaborate technical details and construction drawings to international standards. · Site monitoring and supervision support as required for completion of the project.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 27/11/2023 to 31/12/2023


ข้อมูลบริษัท

Chapman Taylor (Thailand) Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Creative leader who will be responsible for designing and delivering world class projects around South East Asia for our international clients. You should already be in a position of responsibility leading teams and organizing projects and be familiar with local regulations and international standards. We are looking for a proactive candidate who will be responsible for the design and coordination of multiple mixed-use developments in South East Asia from concept to construction. Good command in English is required. Please submit detailed CV/Resume in English to apply with Portfolio/Project Samples (attached or in an online link) via this email KYing-aree@chapmantaylor.com FOR ANY QUESTIONS CONTACT: Chapman Taylor (Thailand) Co. Ltd. 208, 208 Bangkok Building, 3rd Floor, Units 302,303 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel; +66 (0) 116 9825 to 9826 Ext. 14 Email; KYing-aree@chapmantaylor.com