สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบอาคาร

วันที่ 27/11/2023


รายละเอียด

รับสมัครสถาปนิก ลักษณะงาน -ออกแบบงานสถาปัตยกรรมทุกประเภท โดยจะเน้นงานออกแบบอาคาร ประเภทบ้านพักอาศัย เป็นหลัก -คุยกับลูกค้าเพื่อรับทราบ ข้อมูล,ความต้องการ และสรุปความต้องการที่จะใช้ในการออกแบบ -ออกแบบแปลน,การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และ ออกแบบ 3D ผ่านโปรแกรมออกงานสถาปัตยกรรมต่างๆพร้อมทั้งเรนเดอร์เป็นภาพ Perspective -นำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบกับลูกค้า ร่วมกับทีมออกแบบ คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศ ชาย/หญิง -อายุ 20-35 ปี -วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม, ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ -มีความสามารถใช้โปรแกรม ในงานออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมได้ดี -มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบ สามารถอ่านแบบได้ -มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรายละเอียดในการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้จริง -มีความสารถในการสื่อสาร และการนำเสนอแบบให้ลูกค้าเข้าใจได้ -มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ -โปรดส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป *** มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานออกแบบอาคารประเภทบ้านพักอาศัย จะขอพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 27/11/2023 to 30/04/2024


ข้อมูลบริษัท

บจก.เฌอ-วาด อาคิเทค


บุคคลที่ติดต่อ:

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 02-996-0940, 092-259-1036 ส่งอีเมลล์มาที่ cherwad.arch@gmail.com