สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Achitect /Interior designer

วันที่ 24/11/2023


รายละเอียด

คุณสมบัติ -จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาสถาปัตยกรรมภายใน -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบงานสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ และสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดสู่งานออกแบบได้ มีความเข้าใจ และสามารถ Clear Detail ในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Sketch up, Photoshop ได้เป็นอย่างดี Document Required 1. CV - ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. Portfolio - ผลงานออกแบบ และเขียนแบบ กำหนดไฟล์ในรูปแบบ .pdf ขนาดไม่เกิน 30 MB ส่งผ่าน email: hi.southson@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 24/11/2023 to 31/12/2023


ข้อมูลบริษัท

Southson design co.,ltd


บุคคลที่ติดต่อ:

Southson design co.,ltd บริษัท เซาท์ซัน ดีไซน์ จำกัด Location : 136/2 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บุคคลติดต่อ ฝ่ายบุคคล 083-1966172 (คุณก้ามปู) E-mail : hi.southson@gmail.com Facebook : Southson Design Instagram : southson.design Website: www.southsondesign.com