สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก ( Architect ) /สถาปนิกอวุโส (SeniorArchitect)/

วันที่ 23/11/2023


รายละเอียด

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม– ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป– มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ– มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ– มีใจรักในอาชีพ และชอบงานออกแบบ– มีการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอ– มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง– มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ– มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของโครงการ– สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข– สามารถยอมรับความคิดที่แตกต่างของคนอื่นได้– มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี*หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 23/11/2023 to 28/02/2024


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ซี อี เอส จำกัด อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 www.ces.co.th Tel.02-636 7788