สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect พนักงานชั่วคราว

วันที่ 13/11/2023


รายละเอียด

Junior Architect พนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติสถาปนิก 1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรม 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม : Auto CAD, Sketch UP, Illustrator, Photo shop, Microsoft Office 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ 0-2 ปี 4. สามารถขับรถยนต์ได้ ลักษณะงานโดยสังเขป ออกแบบ ประสานงาน , เขียนแบบ สถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจเสริมต่างๆในสถานีบริการน้ำมัน เช่น 1. ออกแบบ วางผัง Layout และอาคารต่างๆในสถานีบริการน้ำมัน 2. งาน Signage, งานออกแบบเบื้องต้นโดย Sketch up หรือ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบ Furniture, Booth แสดงสินค้า 4. ประสานงานทำแบบ และงานผลิต,ก่อสร้าง สนใจส่งผลงาน ประวัติ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และหลักฐานทางการศึกษามาที่ songsak@bangchak.co.th คุณ ทรงศักดิ์ 02-335-4188 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 13/11/2023 to 31/01/2024


ข้อมูลบริษัท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง กำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพฯ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจการค้าน้ำมัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ