สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer เพศหญิงจบใหม่ 2 ตำแหน่ง จบใหม่

วันที่ 03/11/2023


รายละเอียด

ติดต่อประสานงาน ผู้ออกแบบลูกค้า และโรงงานผู้ผลิต


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/11/2023 to 31/5/2024


ข้อมูลบริษัท

บริษัท จี.แพลน ดีไซน์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อ 0632895645 บริษัทตั้งอยู่ จ.ชลบุรี ใกล้อมตะ มีที่พัก พร้อมให้อยู่ฟรี