สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง (English Speaker) Assistant Architect & Personal Assistant

วันที่ 14/09/2023


รายละเอียด

My name is Phương (เฟือง) Nguyễn, a Vietnamese architect with over 20 years of experience in professional architectural design practice in Vietnam. My company’s profile and website are still in development so please feel free to look up for the keyword “FINKO ARCHITECT, FINKO-IDA, KTS NGUYEN THE PHUONG” in any search engines. Early next year, I plan to expand my business to Thailand and establish partnerships with several Thai developers. Therefore, I am seeking a local part-time Thai architect who is interested in working in a multi-disciplinary role, not limited to architecture but also involving business aspects. Below are the initial qualifications for those who may be interested: (What) • Job Description: Assistant Architect & Personal Assistant • Type of Employment: Part-time job, with an hourly wage rate or lump-sum rate. • Review and Negotiation: Performance reviews and negotiations will occur every 6 months. • Incentives: Incentive structures will be discussed on a per-project basis. (What You Will Do) • Conduct conceptual designs and preliminary studies for new developments from various clients. • Manage correspondences with clients on my behalf. • Handle management-related issues and documentation. • Occasional international travel may be required for business trips, primarily for study purposes. (When to Start) • The position will commence in January 2024 (next year). (Where to Work) • This is a hybrid role, with a combination of work-from-home (WFH) and on-site requirements. The on-site working place is located near Mo-chit BTS station. (What We Are Looking For) • Newly graduated candidates are welcome; no prior experience is required. If you are not a recent graduate but are interested, you are encouraged to submit your application, and we can have a discussion. • Bachelor’s degree in architectural fields is preferred. • Proficiency in English, both in spoken and written communication. • Strong skills in architectural presentation, basic design, and problem-solving. • Proficiency in basic software applications, including SketchUp, any rendering software, and basic office suites such as Word, PowerPoint, and Excel. • Passion and energy for the role. (Where and How to Reach Me) • WhatsApp: +84 98 896 45 67 • Email: finko@finko-ida.org • The interview will be conducted in person in Bangkok. Thank you for your attention, and please feel free to reach out if you meet these qualifications and would like to explore this exciting opportunity.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/09/2023 to 31/12/2023


ข้อมูลบริษัท

FINKO ARCHITECT (Vietnamese Firm)


บุคคลที่ติดต่อ:

FINKO Architect is an architectural design firm based in Hong Kong led by Phương (เฟือง) Nguyễn, a Vietnamese architect with over 20+ years of experience in professional architectural design practice in Vietnam.