สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 25/08/2023


รายละเอียด

ติดต่อประสานงานลูกค้า เกี่ยวกับSpec งาน จัดเตรียมเอกสาร แบบ รายละเอียด Shop Dwg


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 25/08/2023 to 31/12/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท จี.แพลน ดีไซน์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

รับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ให้ บมจ.แสนสิริ พฤกษา SingEstare และบริษัทออกแบบอื่นๆ