สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect

วันที่ 27/07/2023


รายละเอียด

Job Description 1. Use AutoCad to design project layout and drawings for cost estimation 2. Prepare perspective for presentation 3. Check related regulations of the project 4. Coordinate with clients and designer team Requirement 1. Graduate bachelor’s degree in Architect 2. 0-3 years experience (new graduates are welcome) 3. Have good communication skills 4. Able to use AutoCad, Sketchup and Lumion 5. Able to work in a tight schedule ผู้สนใจส่งResumeมาที่:- Wigranon.s@bsy.th.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 27/07/2023 to 31/12/2023


ข้อมูลบริษัท

BSY construction


บุคคลที่ติดต่อ:

อาคาร โนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ชั้น 2 เลขที่ 35/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ผู้สนใจส่งResumeมาที่:- Wigranon.s@bsy.th.com