สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง INTERIOR DESIGNER

วันที่ 20/07/2023


รายละเอียด

ไม่จำกัดอายุ/เพศ - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 1-5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติงานตามรูปแบบของบริษัท มีความยืดหยุ่น ในเวลา และ สถานที่ ในการทำงาน (ทำงานที่บ้าน/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ) มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Sketch up V-Ray ,EnScape, Lumion จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสนใจ กรุณาส่ง CV & Portfolio พร้อมกรอกใบสมัครตามลิงค์ที่แนบมาให้ มาที่ E-mail : info.pabkk@gmail.com Link Download ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1cWib_dFJRNEmvELwNDJiYezoCcfhc6X3/view?usp=sharing


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 20/07/2023 to 20/12/2023


ข้อมูลบริษัท

PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD


บุคคลที่ติดต่อ:

About Us : https://www.parkassociates.com.sg/ E-mail : info.pabkk@gmail.com Tel : 02-181-1735