สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect & interior Design

วันที่ 30/05/2023


รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานในส่วนงานออกแบบและก่อสร้างกับทีมภายในและภายนอก -ดูแลในงานออกแบบ ทั้งขั้นตอนออกแบบและงานก่อสร้าง -ดูแลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ คุณสมบัติ -ประสบการณ์ด้านออกแบบ 0-8ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 30/05/2023 to 30/06/2023


ข้อมูลบริษัท

ไซมิส แอสเสท จำกัด มหาชน


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อฝ่ายบุคคล อีเมล: all_hr@siameseasset.co.th หรือโทร 065-715-9100 , 061-4085305