สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Architect

วันที่ 18/05/2023


รายละเอียด

หน้าที่: - ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอทางเลือกในการออกแบบ ร่วมประชุมงานกับลูกค้า และเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหากับฝ่ายก่อสร้างเพื่อพัฒนาแบบให้สมบูรณ์ - สามารถออกไปดูหน้างานและปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างานได้ - บริหารการจัดการเรื่องเวลา และทำงานภายใต้สถาวะความกดดันได้ดี - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร คุณสมบัติ - มีประสบการณ์การในด้านงานออกแบบ 5 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยมีระดับ ภาคีสถาปนิก ขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up หรือ 3D MAX และ AutoCAD หรือ ArchiCad ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรม BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการบริหารจัดการและผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล - มีทักษะการนำเสนองาน เข้าใจและมีความรอบรู้ในเรื่อง Material ต่างๆ - มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีความรับผิดชอบสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/05/2023 to 31/07/2023


ข้อมูลบริษัท

บริษัท สตูดิโอ 68 จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ข้อมูลบริษัท: - บริษัท สตูดิโอ 68 จำกัด 26/73 ซอยหัวหิน 68 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 บุคคลที่ติดต่อ: - กรุณาส่งส่ง CV และ Portfolio (PDF File) ขนาดไม่เกิน 15 mb มายัง Email: info.s68.co.th - ชื่อผู้ติดต่อ คุณทันตา (HR Manager) 032-530190