สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Draftsman เขียนแบบ

วันที่ 17/05/2023


รายละเอียด

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – เขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมก่อสร้างเพื่อขออนุญาต – เข้าใจในด้านงานออกแบบ งานโครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ – วางแผนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนจบโปรเจค เพื่อให้งานออกมาได้อย่างราบรื่น – มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป – รู้จักรับผิดชอบและยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับให้เข้ากับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม – มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ – สนใจร่วมงาน เขียนจดหมายเเนะนำตัวเอง พร้อมผลงาน (Portfolio) และระบุเงินเดือนที่ต้องการ มาทาง E-mail : baanbaan.ok@gmail.com เพื่อพิจารณาและนัดสัมภาษณ์ต่อไป


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/05/2023 to 30/06/2023


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิก บ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

– ที่อยู่บริษัท: บางแสน จ.ชลบุรี - ติดต่อ: 094-554-2208