สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Senior Interior Designer

วันที่ 29/04/2023


รายละเอียด

Senior Interior Designer 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ - มีประสบการณ์ในวิชาชีพ 5 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบสูง พร้อมรับมือจัดการกับปัญหา - มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเป็นอย่างดี - มีความสนใจในงานออกแบบ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ - มีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ส่ง Portfolio และ Resume ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 Mb เป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ studio_fine_art@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 29/04/2023 to 31/07/2023


ข้อมูลบริษัท

studio fine art co.,ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

( บริษัทตั้งอยู่ 33Space ประดิพัทธ์ 17 ห้อง A129 ) เวลาทำการบริษัท จันทร์ - ศุกร์. 09.30น. - 18.30น.