สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง อินทีเรียดีไซน์เนอร์

วันที่ 09/01/2023


รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัคร - มีประสบการณ์ในการทำงานตรงสาย 0-2 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่) - วุฒิ อนุปริญญา-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนโปรแกรมออกแบบ 3D งานออกแบบภายในผ่านโปรแกรม 3D ได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์กรรม ออกแบบตกแต่งภายใน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้อง - มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ - ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) คำอธิบายเกี่ยวกับงาน : - ออกแบบและจัดทำแบบนำเสนอ ทั้งแบบ 2D และแบบ 3D ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายใน - จัดทำรายละเอียดงาน และรายการวัสดุที่ใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน - นำเสนองานกับลูกค้า - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 09/01/2023 to 31/07/2023


ข้อมูลบริษัท

บจก.เฌอ-วาด อาคิเทค www.cher-wad.com


บุคคลที่ติดต่อ:

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เฌอ-วาด อาคิเทค จำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 สนใจสอบถามได้ที่ คุณสุนันท์ โทร. 02-996-0940, 092-259-1036 E-mail : cherwad.arch@gmail.com