สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่.
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
อบรม รับใบอนุญาต
อบรม
รับใบอนุญาต
การต่ออายุใบนุญาตฯ
ตรวจสอบหลักสูตรและสถาบัน
ตรวจสอบหลักสูตร
และสถาบันที่รับรอง
พวต. บทความ E-Learning
พวต. บทความ
E-Learning
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ข้อหารือกฏหมายควบคุมอาคาร
ข้อหารือกฏหมาย
ควบคุมอาคาร
Asean Architect
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง SITE ENGINEER (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)

วันที่ 01/09/2022


รายละเอียด

- เพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารในฐานะ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงาน และผลงานของผู้รับเหมา - มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ตรวจผลการทำงานของผู้รับเหมาและการส่งงวดงาน และประสานงานทุกฝ่ายให้งานก้าวหน้า - ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง - จัดการประชุม SITE งานก่อสร้าง เพื่อประชุมร่วมกับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ เจ้าของงานและฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงาน ที่หน้างาน (SITE งานก่อสร้าง) ไม่น้อยกว่า 7 ปี - อายุ 30 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ - การทำงานเป็นสัญญา ระยะเวลา 1 ปี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 01/09/2022 to 01/09/2023


ข้อมูลบริษัท

760i Architect & Consultant Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

355 Sukhumvit 50, Phra Khanong, Khlongtoei, Bangkok 10260 Tel.0-2742-7303-4