สภาสถาปนิกเปิดหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง EXACT #5

11 ก.ย. 2566
      วันที่ 9 กันยายน 2566 สภาสถาปนิกได้จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรรู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (Executive Architect Council Training: EXACT #5) โดยมี พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร กล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้งแนะนำเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม รูปแบบการอบรม และความคาดหวังของสภาสถาปนิกต่อหลักสูตร และคุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก กล่าวแนะนำสภาสถาปนิก และแนะนำการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร

      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอกไก่ กลุ่มเชิงชาย กลุ่มอเส และกลุ่มจันทัน

 << ดูทั้งหมด >>