สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาทนายความ

11 ก.ย. 2566
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกโดย นางสาวนิธินันท์ บัวขาว หัวหน้าสำนักงานสภาสถาปนิก
เป็นผู้แทนเข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาทนายความ
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์<< ดูทั้งหมด >>