สภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล

06 ก.ย. 2566
วันที่ 6 กันยายน 2566 คุณชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนสภาสถาปนิกร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

     


<< ดูทั้งหมด >>