งานเสวนา “การมีส่วนร่วมต่อมาตรฐานวิชาชีพ ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี”

01 ก.พ. 2567
วันที่ 31 มกราคม 2567 สภาสถาปนิก โดยคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย ได้จัดงานเสวนา “การมีส่วนร่วมต่อมาตรฐานวิชาชีพ ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี” ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ. ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และคุณศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการสภาสถาปนิก ร่วมเสวนาในประเด็นการผลักดันการกำหนดมาตรฐานของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี พร้อมทั้งการขับเคลื่อนงาน รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทย และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหากับผู้เข้าเสวนา
 
ภาพบรรยากาศงานเสวนา  Click
 
 


<< ดูทั้งหมด >>