กิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย ภายใต้โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ

27 ก.พ. 2567
คณะทำงานโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย ภายใต้โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สภาสถาปนิกได้พบปะกับสมาชิกในจังหวัดชัยภูมิและใกล้คียง เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2565-2568 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แก่นักศึกษา สถาปนิก และผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

วิทยากรบรรยาย

  • คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์  บรรยายเรื่อง “กฎหมายบ้านบ้าน” 

พบกับงานสัมมนาในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ศูนย์ห้องประชุมอุบลรัตน ชั้น 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>