โครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดตรัง

13 ก.พ. 2567
คณะทำงานโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ภาคใต้ สภาสถาปนิก ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาสถาปนิกได้พบปะกับสมาชิกในจังหวัดตรังและใกล้คียง เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2565-2568 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แก่นักศึกษา สถาปนิก และผู้ประกอบอาชีพด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

วิทยากรร่วมบรรยาย

  • คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก บรรยายเรื่อง “สถาปัตยกรรมกับตัวชี้วัดในการพัฒนาประเทศ” 
  • คุณชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกคนที่ 1 บรรยายเรื่อง “บทบาทของสถาปนิกอาสากับการพัฒนาเมือง” 

พบกับงานสัมมนาในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-20.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย  คลิกลงทะเบียน<< ดูทั้งหมด >>