ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The Nova Community

05 ก.พ. 2567
EEC Academy ผู้จัดงาน Nova Build Expo 2023 ได้ก่อตั้ง The Nova Community ขึ้น เพื่อเป็นชุุมชนแห่งการแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอาคาร โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องทั้งปี ได้แก่ เกร็ดความรู้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ The NOVA Community, รายการ The Nova Talk ทางยูทูบ, สัมมนาออนไลน์แบบไม่มีค่าเข้าฟัง Online Roadshow โดยมีกิจกรรมหลักประจำปี 2567 และ 2568 ดังนี้

The Net-zero Carbon Transition International Conference ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567
co-organized โดย ASHRAE Thailand Chapter มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปลดปล่อยคาร์บอน และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนาดังนี้
- The Net-zero Carbon Transition โดยผู้มีส่วนร่วมเชิงนโยบายภาพรวมของประเทศไทย
- Near-zero emission and resilient building โดยผู้นำทางด้านการออกแบบ Sustainable Design จากต่างประเทศ
- Building Energy Efficiency and Sustainable Cooling System โดยผู้เชี่ยวซาญทางด้านการประหยัดพลังงานจากต่างประเทศ
- Alternative and Innovative Energy โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานทางเลือกจากต่างประเทศ

The Nova Expo 2025 - The Decarbonization ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการลดคาร์บอน สำหรับการพัฒนาโครงการ ออกแบบก่อสร้าง และบริหารอาคาร เป็นจุดพบปะและการสัมมนาให้ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในวงการต่าง ๆ ทั้งนักลงทุน ผู้บริหารโครงการ สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร The NOVA Community
Facebook FanpageYoutube, Website
<< ดูทั้งหมด >>