คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน

06 ต.ค. 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ในตำแหน่งดังนี้

  • อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา
  • อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก<< ดูทั้งหมด >>