ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2567

02 พ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

  • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ภาคเช้า (อบรม ณ สภาสถาปนิก)  Click  *ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะ
  • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ภาคบ่าย (อบรมผ่านทางระบบ Zoom Meeting)  Click
<< ดูทั้งหมด >>