ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก

28 ส.ค. 2566
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

1. นายวิเชียร  ดาวพลังพรหม

30 มิถุนายน 2566
1. นายเข้ม  อนันต์
2. นายชยนันต์  ฤทธิรุตม์
3. นายไตรรัตน์  เชิงทวี
4. นายพัสกร  สุนทรวิเศษ
5. นายสิริ  ธรรมปัญญวัฒน์
6. นายอาทิตย์  แสงดำ

11 กรกฎาคม 2566
1. นายศรัญญู  น้อยเสงี่ยม

15 กรกฎาคม 2566
1. นางสาวภูริตา  ศรีประภา
2. นายจักรี  ชูศรีทอง
3. นายจิรัฐชัย  กาละปัตย์
4. นายอัธพล  ชูจิตต์

27 กรกฎาคม 2566
1. นายนพพร  สุขโข
2. นายบรมเดช  เคนนาดี
3. นายเสกสันต์ ชายันติสมสุข
4. นางสาวเพียงมุก  พัฒนรัฐ

9 สิงหาคม 2566
1. นายกิตติภพ  อุตอามาตย์
2. นายวิษณุ  ลาภาวรกุล

18 สิงหาคม 2566
1. นายเมธาวี  ทรวงแสวง
2. นายขจรศักดิ์  ภู่ระหงษ์

  •  ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

21 ธันวาคม 2563
1. นายชนินทร์  ชนินทร์สถาปัตย์

27 กุมภาพันธ์ 2566
1. นายสุรศักดิ์  วัฒนะจินดาวงศ์

13 มีนาคม 2566
1. นายพิษณุ  เพ็ชรพรรณ
2. นายสุชาติ  วงศ์รินทราเมธี

15 เมษายน 2566
1. นายกาญจน์  เพียรเจริญ
2. นายวุฒิชัย  วงษ์วานิช

20 เมษายน 2566
1. นายครรชิต  ปุณยกนก

24 เมษายน 2566
1. นายพจน์  ลามาติพานนท์

9 พฤษภาคม 2566
1. นายนรินทร์  เรืองเดชาวิวัฒน์

15 มิถุนายน 2566
1. นายทศพล  สัจจเลิศรัตน์
2. นายวิชุณ  ทัพแก่น

26 มิถุนายน 2566
1. นายชัยยะ  ตันตระรุ่งโรจน์

18 กรกฎาคม 2566
1. นายไพทยา  บัญชากิติคุณ

26 กรกฎาคม 2566
1. นายสุภัคคินทร์  หลิ่มเจริญ

 

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

25 พฤษภาคม 2566
1. นายวรายุทธ  อินอร่าม

26 กรกฎาคม 2566
1. นายปริญญ์  เจียรมณีโชติ

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

-

 

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

2 มิถุนายน 2566
1. นายจิรายุ  ทวีเผ่าภาคิน

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

-

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

  • ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

22 มิถุนายน 2566
1. นายราชย์  พลอยพานิชเจริญ

21 กรกฎาคม 2566
1. นายธนาฒย์  จันทร์อยู่
2. นายพรเทพ  นุชเล็ก

  • ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

2 มิถุนายน 2566
1. นายธวัชชัย  ธานินทรารัฒน์<< ดูทั้งหมด >>ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์