Home

  • 27.03.60 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเละรายละเอียดการสมัครทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตฯสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ( สำหรับผู้สอบเเก้ตัว )


  • ดูรายละเอียด
  • 28.03.60 ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี2559 วันที่ 29 และ 30 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


  • ดูรายละเอียด
  • 24.04.60 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านราษฏร์ภักดี-แยก ทล.1093 ระยะทาง 8000 กิโลเมตร ต.ตับเต่า อ.เทิง จังหวัดเชียงราย


  • ดูรายละเอียด
  • 24.04.60 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาวัสดุก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  • ดูรายละเอียด
  • 12.04.60 ประกาศสภาสถาปนิก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ สภาสถาปนิกจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 และจะเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก