Home





 • 19.10.60 ประกาศสมาชิกใหม่เเละสมาชิกเพิ่มเติม 2560


 • ดูรายละเอียด
 • 16.10.60 แจ้งจำนวนการออกหนังสือรบรองการได้รับ ใบอนุญาตฯ ตามมาตรา39 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560


 • ดูรายละเอียด
 • 14.09.60 นโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก มาตรา 24 ( 2 ) จำนวน 11 คน

  วาระปี พ.ศ.2561-2564 จากสมาชิกสามัญที่ได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา24(2)


 • ดูรายละเอียด
 • 14.09.60 นโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก มาตรา 24 ( 1 )


 • ดูรายละเอียด
 • 15.10.60 สถาปนิกอาสา วิศวกรอาสา นายช่างอาสา เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต จ.ปทุมธานี


 • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก