Home
  • 27.10.59
  • ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ. 2552ระดับภาคีสถาปนิกสาขสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี 2559ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสอบครั้งแรกและสอบแก้ตัวตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯพ.ศ.2552ระดับภาคีสถาปนิกสาขสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี2559ณอาคารA8ชั้น 3มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตถ.พหลโยธินรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบแถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบ

CLICK - แผนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( วิทยาเขตรังสิต )
CLICK- ผังบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


รายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบ


1.รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสมาชิก


2ตรวจสอบวันเวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชาเนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน


Downloadรหัสวิชา 41ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Downloadรหัสวิชา42ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา43การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา44ทักษะด้านการสื่อสาร


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานการเข้าห้องสอบ


บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้


2.อุปกรณ์ในการสอบ


2.1ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสี


น้ำเงินหรือสีดำ(สำหรับข้อสอบอัตนัย)และดินสอดำ2Bหรือเข้มกว่า(สำหรับข้อสอบปรนัย)ยางลบไม้สเกลเป็นต้น


2.2ผู้เข้าสอบวิชา
ความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม


จากข้อ2.1คือเครื่องมือเขียนแบบและสีชนิดใดก็ได้


3.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

">ผู้ชาย">

1.เสื้อ
เสื้อเชิ้ตมีปกสีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี
สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม :ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ
:เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกง
:กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพสีเข้มเช่นสีดำหรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อกระโปรงหรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม
:เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ


หมายเหตุการแต่งกายให้เหมาะสม
เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์