Home
  • 27.10.59
  • ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ. 2552 ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองประจำปี 2559ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสอบครั้งแรกและสอบแก้ตัวตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯพ.ศ.2552ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองประจำปี2559สถานที่สอบณสำนักงานสภาสถาปนิกรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบ


1รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิก


2ตรวจสอบวันเวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชาเนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน


Downloadรหัสวิชา21ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Downloadรหัสวิชา22ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

Downloadรหัสวิชา23การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Downloadรหัสวิชา24ทักษะด้านการสื่อสาร


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานการเข้าห้องสอบ


บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัคร
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่


ทางราชการออกให้


2.อุปกรณ์ในการสอบ


2.1
ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน


หรือสีดำ(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า(สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบไม้สเกลเป็นต้น


2.2ผู้เข้าสอบวิชาความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมจากข้อ2.1คือ ดินสอสี


3.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ผู้ชาย

1.เสื้อ เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำสีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้มเช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อยถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1.เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกง กระโปรงความยาวเสมอเข่ากางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม:เสื้อ กระโปรงหรือกางเกงที่เป็นยีนส์

ห้าม :เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบหมายเหตุการแต่งกายให้เหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์