Home
  • 30.08.59
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก ( กลางปี ) ประจำปี 2559 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก
ประจำปี 2559


สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน 2559
เวลา 09.30-12.00 น.


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน
2559เวลา 13.30-16.30
น.ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่1
ตรวจสอบรายชื่อ/ลำดับ /วัน
/เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินให้ติดต่อรับณจุดรับใบเสร็จรับเงินชั้น
1สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนที่ 2
แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกณจุดลงทะเบียนชั้น 1สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนที่ 3รอรับการสอบสัมภาษณ์ณห้องประชุมใหญ่
ชั้น3สำนักงานสภาสถาปนิก(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)


Downloadประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์


หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม


-บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


-ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม


ผู้ชาย


1.เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ
ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกงกระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี
สีเทา


3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ