Home
  • 10.10.61
  • ประกาศรายชื่ออบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม


ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


******ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ******

----------------------------------


ขั้นตอนลงทะเบียนอบรม


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /วัน /เวลาลงทะเบียนอบรม ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมขั้นตอนที่ 2 แสดงใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 2 สำนักงานสภาสถาปนิก
ขั้นตอนที่ 3 รอรับการอบรม ชั้น 3 สำนักงานสภาสถาปนิก


(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรมมารับในวันอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าการอบรม


เพื่อให้การดำเนินการอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2561เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล
ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม