Home


  • น 006-54
  • บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 219/37 สุขุมวิท 21(ซอยอโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-664-2290
   เบอร์โทรสาร 02-664-2294

   1. นายโรจนินทร์ ชาวิชเวียงวิเศษ (ส-สถ 1131)
   ตั้งแต่วันที่
   07 มีนาคม 2557

   ถึงวันที่
   06 มีนาคม 2560

  • น 005-54
  • บริษัท สถาปนิกทูเก็ตเตอร์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 449/9 เลี่ยงเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

   เบอร์โทรศัพท์ 042-743-436
   เบอร์โทรสาร 042-743-436

   1. นายเอกวิทย์ เพิ่มวณิชกุล (ส-สถ 2154)
   2. นายรณสมรรถ ดีสงคราม (ภ-สถ 13657)
   ตั้งแต่วันที่
   24 กุมภาพันธ์ 2557

   ถึงวันที่
   23 กุมภาพันธ์ 2560

  • น 004-54
  • บริษัท คาซ่า จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 65/76 พระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-245-2500
   เบอร์โทรสาร 02-245-3322

   1. นายทรงพร สายสุวรรณ (ภ-สถ 2199)
   2. นายบุญชัย วิเศษชุนหศิลป์ (ส-สถ 1271)
   ตั้งแต่วันที่
   11 กุมภาพันธ์ 2557

   ถึงวันที่
   10 กุมภาพันธ์ 2560

  • น 003-54
  • บริษัท ฉมา จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 93/2 เอกมัย ซอย 3 สุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-390-1977
   เบอร์โทรสาร 02-390-1974

   1. นายนำชัย แสนสุภา (ส-ภส 38)
   2. นายยศพล บุญสม (ภ-ภส 96)
   3. นายประพันธ์ นภาวงศ์ดี (ภ-ภส 95)
   ตั้งแต่วันที่
   26 มกราคม 2557

   ถึงวันที่
   25 มกราคม 2560

  • น 002-54
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 หน้า อาชิเทค

   ที่อยู่บริษัท 12 บุญเรืองฤทธิ์  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

   เบอร์โทรศัพท์ 053-211-479

   1. นายสมเกียรติ วงษ์วาล (ส-สถ 1857)
   2. นายธนวัฒน์ คงทอง (ภ-สถ 11755)
   ตั้งแต่วันที่
   11 มกราคม 2554

   ถึงวันที่
   10 มกราคม 2557


โชว์รายละเอียด: 5