Home


  • น 035-51
  • บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่อยู่บริษัท ยูนิต 4 เอชั้น 17 ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่88 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8999
   เบอร์โทรสาร 02-207-8998

   1. นายรณชัย เลี่ยวไพโรจน์ (ภ-สถ 3254)
   2. นางสาวธัญญา สุวรรณพงศ์ (ส-สน 155)
   ตั้งแต่วันที่
   29 ตุลาคม 2554

   ถึงวันที่
   28 ตุลาคม 2557

  • น 034-51
  • บริษัท ออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 2247/6 ซ.ลาดพร้าว 57/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-903-31276-80
   เบอร์โทรสาร 02-933-1275

   1. นายพงษ์เทพ สกุลคู (ว-สน 2)
   ตั้งแต่วันที่
   04 กันยายน 2554

   ถึงวันที่
   03 กันยายน 2557

  • น 033-51
  • บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 35/138 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-513-9020-2
   เบอร์โทรสาร 02-513-9019

   1. นายชเล คุณาวงศ์ (ว-สถ 488)
   ตั้งแต่วันที่
   04 กันยายน 2551

   ถึงวันที่
   03 กันยายน 2554

  • น 032-51
  • บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 ซ.ศิริมังคลาจารย์ 13 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

   เบอร์โทรศัพท์ 053-894-816
   เบอร์โทรสาร 053-894-896

   1. นายธำรงศักดิ์ ฟอกสันเทียะ (ว-สถ 424)
   2. นายขวัญชัย สุธรรมซาว (ภ-สถ 7123)
   3. นายธนิต ชุมแสง (ภ-สถ 8103)
   ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2557

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2560

  • น 031-51
  • บริษัท เออาร์เบย์ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 25 อาคาร.กรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 31 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   เบอร์โทรศัพท์ 02-286-8199
   เบอร์โทรสาร 02-286-2863

  • ตั้งแต่วันที่
   21 สิงหาคม 2554

   ถึงวันที่
   20 สิงหาคม 2557


โชว์รายละเอียด: 5