Home


  • น 018-53
  • บริษัท ยูทีดี จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 935/15 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

   เบอร์โทรศัพท์ 02-731-4141-2
   เบอร์โทรสาร 02-731-4143

  • ตั้งแต่วันที่
   01 ตุลาคม 2556

   ถึงวันที่
   30 กันยายน 2559

  • น 017-53
  • บริษัท บี เอ จี เอส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 120 อาคาร เกษมกิจ ห้อง 708 ชั้น 7 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   1. นายอนุชิต ป้องกันภัย (ภ-สถ 3423)
   2. นางจิระพร ป้องกันภัย (ภ-สถ 4278)
   3. นางจิระพร ป้องกันภัย (ภ-สถ 4278)
   ตั้งแต่วันที่
   01 ตุลาคม 2553

   ถึงวันที่
   30 กันยายน 2556

  • น 016-53
  • บริษัท บียูจี สตูดิโอ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 3/3-4 อาคารนุสราเพลส ซ.พร้อมศรี 1 (สุขุมวิท 39) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

   เบอร์โทรศัพท์ 02-662-7991-2
   เบอร์โทรสาร 02-662-7994

  • ตั้งแต่วันที่
   05 ตุลาคม 2553

   ถึงวันที่
   04 ตุลาคม 2556

  • น 015-53
  • บริษัท เวล คอนซัลแตนท์ส จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 73/113 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

   เบอร์โทรศัพท์ 02-952-5588
   เบอร์โทรสาร 02-953-5661

  • ตั้งแต่วันที่
   04 ตุลาคม 2553

   ถึงวันที่
   03 ตุลาคม 2556

  • น 014-53
  • บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ จำกัด

   ที่อยู่บริษัท 111/90 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2383
   เบอร์โทรสาร 02-513-9246

   1. ภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ ส-สถ 2456
   2. นายณัฐพล ปิยะตันติ (ส-สถ 2444)
   ตั้งแต่วันที่
   27 กันยายน 2556

   ถึงวันที่
   26 กันยายน 2559


โชว์รายละเอียด: 5