สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 2 ตำแหน่ง

วันที่ 17/05/2019


รายละเอียด

สนใจผู้ที่สามารถทำงานออกแบบได้โดดเด่น ( ประจำสำนักงานใหญ่ ) - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ มากกว่า สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีผลงานการออกแบบที่สวยงามโดดเด่น เฉพาะตัว การนำเสนองานที่สวยงาม - มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - มีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม และ งานเกี่ยวเนื่อง - มีความรู้และทักษะในการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆในการ ออกแบบ เขียนแบบ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม 3Dsmax หรือSketch up, AutoCAD, Photoshop เป็นอย่างดี *หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่ง Portfolio แนะนำตัวในรูปแบบของ PDF file มาที่ t_narasri@hotmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/05/2019 to 30/06/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ปิยวรรณ ที่อยู่บริษัท : อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ : 026367788 เบอร์แฟ็กซ์ : 026367979 Email : t_narasri@hotmail.com