สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 04/04/2019


รายละเอียด

j i j i รับสมัครสถาปนิกออกแบบ มีความ สนใจ หลงไหล ในสถาปัตยกรรม มีความคิดวิเคราะห์ สามารถพูดคุยได้อย่างมีเหตุผล ไม่จำกัดวุฒิ อายุ เพศ ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง รับผิดชอบ รู้ถูกผิด มีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ เขียนแบบ มีความเป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกันได้อย่างมนุษย์ พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดการทำงาน ใช้โมเดลเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ ทำงานที่ศรีราชา ชลบุรี ตามวันเวลาปกติ home office ขนาดเล็ก ออกแบบอย่างลงลึก ผ่านแนวความคิดที่ชัดเจนและแข็งแรง ค่าตอบแทนเป็นไปตามตกลง ตามคุณสมบัติตามบุคคล


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 04/04/2019 to 01/04/2020


ข้อมูลบริษัท

j i j i


บุคคลที่ติดต่อ:

สำนักงานออกแบบขนาดเล็ก ที่ยินดีใช้เวลาเพื่อศึกษาและพัฒนาแนวความคิด เพื่อพัฒนาเป็นงานออกแบบที่เหมาะสม