สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ ( Draftsman)

วันที่ 05/05/2021


รายละเอียด

หากคุณมีความสามารถทางด้านการเขียนแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน และ การเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง, สุขาภิบาล และ งานระบบ และสนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งผลงานมาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพ หรือเทียบเท่า จนถึงระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) 2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติได้ 3. มีความสามารถทางด้านการเขียนแบบก่อสร้าง สถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน และ การเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง, สุขาภิบาล และ งานระบบ 4. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการเขียนแบบ เช่น AutoCAD ,Sketchup , Photoshop ได้อย่างดี 5. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง ขวนขวายหาความรู้ 6. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษพอประมาณ ที่อยู่บริษัท - อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหรือ แขวงสีลม เขตบางรัก (สถานี BTS ช่องนนทรีย์) กรุณาส่งตัวอย่างผลงาน Resume & Portfolio (PDF max 15mb) มาที่ – info.pabkk@gmail.com เบอร์ที่ติดต่อได้ – 0944198297


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/05/2021 to 30/06/2021


ข้อมูลบริษัท

PARK+ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD


บุคคลที่ติดต่อ:

PARK+ASSOCIATES CO., LTD looking for talented Architectural Designers to join our team in Bangkok! Please see our company profile here - https://www.parkassociates.com.sg/ ที่อยู่บริษัท - อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิส ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหรือ แขวงสีลม เขตบางรัก (สถานี BTS ช่องนนทรีย์) กรุณาส่งตัวอย่างผลงาน Resume & Portfolio (PDF max 15mb) มาที่ – info.pabkk@gmail.com เบอร์ที่ติดต่อได้ – 0944198297