สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Content Developer ด้านสถาปัตย์และอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 22/04/2021


รายละเอียด

การทำงานจะเป็นไปในรูปแบบของ - Partner / Content Creator ทำ Channel ผ่านสือ Social Media อาทิ Youtube, Facebook, และอื่น ๆ - Creative Thinker มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเรื่องราวให้ออกมาน่าสนใจ สื่อสารและเข้าใจง่าย มีทักษะพิเศษ เช่น *ตัดต่อวิดิโอ, สตอรี่บอร์ด, บทความ, หรือดีไซน์นำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ - รู้จักวางแผนและยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปรับให้เข้ากับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้งานออกมาได้อย่างราบรื่น - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้ร่วมงานได้ ***เขียนเเนะนำตัวเองมาทาง E-mail พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ ผลงาน (Portfolio) และวีดีโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 1 - 2 นาที (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ส่งผลงานมาที่อีเมล์ baanbaan.ok@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/04/2021 to 30/06/2021


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิกบ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : บางแสน จ.ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 094-554-2208 Email : baanbaan.ok@gmail.com