สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Creative Architect

วันที่ 22/04/2021


รายละเอียด

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ - มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบและรักในงานสถาปัตย์ อสังหาริมทรัพย์ และเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - ชื่นชอบในงานตัดต่อ - มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Photoshop, Microsoft office , Premiere Pro , หรืออื่นๆที่ใช้ในงานตัดต่อ (ถ้าเป็น Sketch up, AutoCAD, Lumion, จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ - ระบุเงินเดือนที่ต้องแนบมาด้วย - โปรดส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ตามอีเมล์ baanbaan.ok@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 22/04/2021 to 30/06/2021


ข้อมูลบริษัท

สถาปนิกบ้าน บ้าน


บุคคลที่ติดต่อ:

ที่อยู่บริษัท : บางแสน จ.ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 094-554-2208 Email : baanbaan.ok@gmail.com