สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
certificate
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟังข้อคิดเห็น
ทางกฎหมาย
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
หลักสูตร EXACT
ข่าวการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ACT SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect)

วันที่ 21/04/2021


รายละเอียด

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ - บริหารจัดการทำงานให้ส่งมอบได้ตรงตามเวลา - บริหารงานและควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี - ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานด้านการออกแบบ - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบปริมาณงานวัสดุและคุณภาพงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ประชุมโครงการประจําสัปดาห์กับทางเจ้าของโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/04/2021 to 30/06/2021


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสวี อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

SV Architects is committed to delivering first class Architecture. Founded by Khun Suchart and Khun Vichien who bring over 4 decades of experience and expertise, have together established a dynamic team of designers with a passion for design and creative ideas and who excel in the use of the latest technologies and materials. Guided by their experience of project design across the many different building types, SV Architects is driven to pushing innovation whilst maintaining World class standards that ensure the highest level of design. SV Architects believe in the seamless approach to building design from the space outside surrounding the building, to the Architectural design and onwards to the interior spaces and has assembled a team to build on this philosophy. Whatever your design requirements may be from a standalone bespoke residence to a Grade A corporate office, Luxury condominium or hospitality, an exhibition space or an integrated transportation hub, SV has experience required to ensure an impressive aesthetic that is both modern and innovative.