แถลงข่าวนิทรรศการ "Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย"

09 ม.ค. 2563เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สงขลาพาวิลเลียน (Songkhla Pavilion) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก., สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มศก., สมาคมนักศึกษาเก่า มศก., สภาวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐอิตาลี แห่งเมืองเวนิส และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย”
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สงขลาพาวิลเลียน (Songkhla Pavilion) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก., สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มศก., สมาคมนักศึกษาเก่า มศก., สภาวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐอิตาลี แห่งเมืองเวนิส และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย”
ซึ่งจะเป็นการนำผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย โดย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พ.ศ. 2546 ไปจัดแสดงให้ได้รับชม ซึ่งไม่เพียงสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย แต่ยังเป็นผลจากการพัฒนาต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปในงานสถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย
 
 
นิทรรศการ ‘Lines & Rhythms จังหวะและลีลาในงานสถาปัตยกรรมไทย’ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563 ที่สงขลาพาวิลเลียน เมืองเวนิส ในเวลาไล่เลี่ยกันกับงาน Biennale Architettura 2020 ภายใต้หัวข้อ “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรต่อไป” (How will we live together?) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม - 29 พฤศจิกายน 2563 นี้

 

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาในหัวข้อ “ลีลาสถาปัตยกรรมไทยในอิตาลี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าวได้ทาง https://youtu.be/dtvZu-3_6Cw<< ดูทั้งหมด >>