ขอเชิญร่วมยื่นข้อเสนองานจ้างออกเเบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สมาชิกที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักบริหารกลาง 02-281-3051 ส่งเอกสารมาที่อีเมล archalro@alro.go.th

19 เม.ย. 2565
ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) จะดำเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีคัดเลือก นั้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ส.ป.ก. จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนองานออกแบบโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

Download ขอบเขตงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.)<< ดูทั้งหมด >>