Home
  • 27.10.59
  • ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ สอบครั้งแรก และสอบแก้ตัว ตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ พ.ศ. 2552ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2559ะกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสอบครั้งแรกและสอบแก้ตัวตามข้อบังคับสภาสถาปนิกฯพ.ศ.2552ระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2559สถานที่สอบ ณ สำนักงานสภาสถาปนิกรายละเอียดการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ
แถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบ


1.รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิก


2.ตรวจสอบวัน เวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชาเนื่องจากแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบแต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน


Downloadรหัสวิชา11ความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบ


Downloadรหัสวิชา12ความรู้ด้านเทคโนโลยี


Downloadรหัสวิชา13ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา14ทักษะด้านการสื่อสาร


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานการเข้าห้องสอบ


บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ


หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้


2.อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน


หรือสีดำไม้สเกลเป็นต้น


3.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

ผู้ชาย

1เสื้อ เสื้อเชิ้ตมีปกสีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่นสีขาวสีอ่อนแขนยาวชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำสีกรมท่า สีกากี สีเทา

3รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพสีเข้มเช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4ทรงผม:ทรงผมเรียบร้อยถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1.เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกง กระโปรงความยาวเสมอเข่ากางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม:เสื้อ กระโปรงหรือกางเกงที่เป็นยีนส์

ห้าม :เสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบหมายเหตุการแต่งกายให้เหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์