Home
  • 30.08.59
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก ( กลางปี ) ประจำปี 2559 ภูมิสาขาสถาปัตยกรรมประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2559

ภูมิสาขาสถาปัตยกรรมสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น.

อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน 2559เวลา 13.30-16.30 น.ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่1 ตรวจสอบรายชื่อ/ลำดับ /วัน /เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินให้ติดต่อรับณจุดรับใบเสร็จรับเงินชั้น 1สำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนที่ 2 แสดงใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกสภาสถาปนิกณจุดลงทะเบียนชั้น 1สำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนที่ 3รอรับการสอบสัมภาษณ์ณห้องประชุมใหญ่ ชั้น3สำนักงานสภาสถาปนิก(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)

Downloadประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม

-บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

-ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม

การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม

ผู้ชาย

1.เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกงกระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด

ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม:เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์

ห้าม :เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ