Home
  • 07.06.61
  • ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Download ประกาศผลสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Download ประกาศผลสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม


ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา จะต้องลงทะเบียนสมัครอบรมฯ วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม) เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรม


ทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2561 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

ที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ จำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท ในระหว่างวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2561

จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน 1,000.00 บาท)

เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน

(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ

โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี)

Download ดูกำหนดการอบรม

Download แบบฟอร์ม สภส.4


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม
เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรม


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย
ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม